Medioteket i Stockholm
 

Lilla Aktuellt Skola         

Filmkurser 2021

  Filmsamtal från Film i skolan-podden        

Skapa elevkonto      

Facebook

Rullande bildspel

Nyheter inom Utbildningsfilm och Spelfilm

Här hittar du ett blandat utbud av inköpta Utbildningsfilmer och Spelfilmer, sorterade i nyhetsordning.

DVD

Ändring i utbudet

Den 11 juni tar vi bort formatet DVD ur utbudet. Det innebär att du inte kan boka fler filmlån. Filmer som du lånar innan dess måste du av rättighetsskäl skicka tillbaka till Medioteket före sommarlovet. Filmer som inte kommer tillbaka till Medioteket debiterar vi skolan med 600 kronor/styck.

Rullande bildspel
Skolbio i vår

Vårens program består av aktuella filmer från världens alla hörn med teman såsom identitet, värdegrund, klimat, globala mål och framtidstro. Så snart spridningen av Covid-19 minskar och restriktionerna i samhället lättar kan du och dina elever uppleva filmerna på biografer runt om i staden. Se Kulan för uppdaterad information!