Åldersgränser


Samtliga filmtitlar i Play har en åldersgräns som baseras på Statens medieråds rekommendationer. Förutom på psykologisk, pedagogisk och medievetenskaplig forskning fattar Statens medieråd beslut om åldersgränser enligt lagen om åldergränser för film som ska visas offentligt.

När eleverna skapar sina personliga konton i mediekatalogen måste de fylla i födelseår. På så vis riskerar vi inte att yngre elever får tillgång till filmer med en övre åldersgräns. Det är upp till varje enskild lärare att besluta om att göra undantag från åldersgränsen. Det viktiga är att finnas tillgänglig för elevernas frågor och funderingar om innehållet, oavsett åldersgräns på filmen.