Video: Barnkonventionen - om barns rättigheter

Barnkonventionen - om barns rättigheter
 
Målgrupp: Från 8 år
Id: EDUS991109
Längd: 5 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: Barnkonventionen - om barns rättigheter
Produktionsår: 2019
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2019-06-24
Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Konflikter och konflikthantering > FN
Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barnkonventionen (1989) , FN
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Eduklips
 
Barnkonventionen - om barns rättigheter
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

1989 antogs barnkonventionen av FN. Även om inte barnkonventionen är en lag i alla länder har alla länder som skrivit under lovat att följa den. I Sverige är den lag från och med år 2020. I det här utbildningsklippet berättar vi vad barnkonventionen är och du får även veta mer om UNICEFs arbete.

Historia/Samhällskunskap åk 1-3
Att leva i världen
- Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Samhällskunskap, åk 4-6
Rättigheter och rättsskipning
- De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Beslutsfattande och politiska idéer
- Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.