Video: FN - Förenta Nationerna

FN - Förenta Nationerna
 
Målgrupp: Från 8 år
Id: EDUS991111
Längd: 5 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: FN - Förenta Nationerna
Produktionsår: 2019
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2019-06-24
Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Konflikter och konflikthantering > FN
Samhällskunskap > Mänskliga rättigheter
Ämnesord:
FN
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Eduklips
 
FN - Förenta Nationerna
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Förenta Nationerna grundades 1945 och består idag av 193 medlemsländer. Dess uppgift är att hjälpa internationellt samarbete. I det här utbildningsklippet berättar vi bland annat mer om varför FN grundades och hur organisationen arbetar. Du får också veta mer om UNICEF och barnkonventionen.

Historia/Samhällskunskap åk 1-3
Att leva i världen
- Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Samhällskunskap, åk 4-6
- Rättigheter och rättsskipning
- De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Beslutsfattande och politiska idéer
- Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.