• 16 träffar
  • FilmCentrum, 2019, , 83 min, Film DV2488
  • 14-åriga Leigh bor med sin pappa i utkanten av Brighton...
  • Cinebox, 2016, Från 14 år, 24 min, Film DV2399
  • Arbetslivet i världen domineras fortfarande av män. Att vara kvinna är för många ett hinder i arbetslivet. Men så behöver det inte vara. Företag behöver all talang, från båda könen.
  • FilmCentrum, 2019, Från 12 år, 14 min, Film DV2376
  • Alice arbetar som timvikarie på förskolor...
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 13 år, 15 min, Film DV2378
  • Samhällsekonomi handlar i stort om hur samhället använder sina resurser. I den här filmen ska vi gå igenom viktiga delar och begrepp som samhällsekonomin utgörs av.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 1 min, Ljud UR213532
  • Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 4: god utbildning för alla. I Sverige har vi en hög utbildningsnivå och en stark tradition av folkbildning. Men skolan idag lider av bristande likvärdighet mellan skolor, skillnad i resultat mellan pojkar
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 4 min, Ljud UR213538
  • Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Hur kan vi skapa sysselsättning för alla, tillväxt och arbetsvillkor? Det finns stora globala problem som påverkas av hur vi lever i Sverige, ett exempe
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 4 min, Ljud UR213694
  • Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur. En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Anders Wijkman berättar om
  • Filmo, 2015, Från 14 år, 50 min, Film DV2310
  • Denna serie är ypperlig för ämnesöverskridande arbete mellan samhällskunskap och biologi men även i religion. I fyra avsnitt får vi vetenskapliga belägg för hur arv och miljö påverkar människors liv.
  • Kunskapsmedia AB, 2019, Från 15 år, 10 min, Film DV2282
  • Vad är ett HVB-hem? I den här filmen får vi genom dramatiseringar, och intervjuer med behandlingsassistenter, lära oss om vad HVB-hem är och hur de fungerar.
  • Filmo, 2015, Från 14 år, 50 min, Film DV2308
  • Denna serie är ypperlig för ämnesöverskridande arbete mellan samhällskunskap och biologi men även i religion. I fyra avsnitt får vi vetenskapliga belägg för hur arv och miljö påverkar människors liv.
  • Kunskapsmedia AB, 2018, Från 7 år, 14 min, Film DV2212
  • Hur är man egentligen en riktigt bra kompis? En panel om två killar och två tjejer diskuterar och deltar i tre dramatiseringar. Vilka verktyg kan vi använda oss av i kompisverkstan?
  • Kunskapsmedia AB, 2018, Från 13 år, 13 min, Film DV2114
  • I den här filmen går vi igenom vilka rättigheter och skyldigheter vi har som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Vi lär oss t. ex. om yttrandefrihet och skolplikten.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 13 år, 15 min, Film UR205464
  • Statsvetaren Jenny Madestam reder ut några begrepp som är viktiga för det vi kallar välfärden: omfördelningspolitik, sociala försäkringar och offentlig sektor. Att vi ska ha ett välfärdssystem i Sverige är riksdagspartierna överens om, men vad skiljer dem åt? För att förklara det jämför Noah vänst
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 29 min, Ljud L104651-32
  • 14-åriga Elias Arvidsson från Rejmyre ägnar en stor del av sitt liv åt att hjälpa människor. Allt började när han var nio år och såg hemlösa för första gången. Han bestämde sig för att göra något. Tillsammans med sin pappa började han dela ut mat. Sedan dess har Elias bland annat samlat in julklapp
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 28 min, Ljud L104663-34
  • 15-åriga Justus har under hela sin skolgång haft hjälp av två personliga assistenter. Han behöver tillsyn dygnet runt för att hans andning ska fungera, annars riskerar han att kvävas och dö. Men under hösten drog Försäkringskassan plötsligt in assistansen helt. När Justus är i skolan måste pappa Er