• 64 träffar
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 1 min, Film UR214996
  • En vanlig uppfattning är att det krävs en diagnos för att få extra resurser, men det är inte nödvändigt. Vad gäller egentligen när barn behöver särskilt stöd? Här kommer tydliga råd som ska kan ge klarhet. Tipsen är hämtade ur Lärlabbet: Särskilt stöd och anpassningar i förskolan.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 1 min, Film UR214993
  • Enligt läroplanen för förskolan ska barnen få möjlighet att grundlägga ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik. Hur går det till? Här kommer tre tips som kan hjälpa till. Tipsen är hämtade ur Lärlabbet: Digital kompetens i förskolan.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 1 min, Film UR214995
  • Skrik och buller är vanliga problem på många förskolor, men det finns lösningar. Här får du tips om hur du med enkla medel kan få en lugnare miljö. Tipsen är hämtade ur Lärlabbet: Planering och stressförebyggande arbete i förskolan.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 14 min, Film UR213480
  • Hur kan anpassningar och särskilt stöd få en naturlig plats i förskolans verksamhet? Psykolog David Edfelt framhåller ett proaktivt arbetssätt. Ta en situation i taget och när den fungerar, börja med nästa. Hjälp barnen att få känna att de lyckas råder han. Ha alla barns behov i fokus när aktivitet
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 14 min, Film UR213482
  • Hur ska man jobba i förskolan för att barnen ska utveckla digital kompetens? Förskollärare Simon utgår från barnens intresse och väljer digitala verktyg som ger nya dimensioner till barnens utforskande. Forskaren Susanne Kjällander menar att barnen behöver få kunskap om digitaliseringen de möter i
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 14 min, Film UR213487
  • Nu finns ordet undervisning inskrivet i läroplanen för förskolan. Men vad innebär det egentligen? Magdalena Karlsson på Skolverket menar att man ska utgå från barngruppen och planera verksamheten utifrån vad de behöver utmanas i. Men viktigast är att ha roligt, om man lär sig att det är kul att lär
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 14 min, Film UR213479
  • Stress är ett stort problem för personalen på många förskolor. Men det går att öka trivseln och minska stressen. På förskolan Karlavagnen i Umeå har man satsat på mer fast personal och fått ner både antalet vikarier och sjukskrivningar. Stressen kan också minska med noggrann planering. Genom att fö
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 14 min, Film UR213486
  • Alla barn har rätt att utveckla både sitt modersmål och svenskan i förskolan. Men hur kommer flerspråkigheten in i förskolans pedagogik? Förskollärare Patricia kombinerar språkutvecklande arbetssätt, bilder och kroppsspråk. Anniqa Sandell Ring, utvecklingsledare i Södertälje kommun, menar att det g
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 14 min, Film UR213489
  • Vilken digital teknik behöver förskolan för att uppnå läroplanens krav på att använda digitala verktyg? Förskolläraren Emeli menar att det räcker långt med en surfplatta och en projektor. IKT-pedagogen Katrin rekommenderar att välja appar som barnen och pedagogerna själva kan fylla med innehåll. Me
  • FilmCentrum, 2019, Från 12 år, 14 min, Film DV2376
  • Alice arbetar som timvikarie på förskolor...
  • Utbildningsradion, 2019, Upp till 5 år, 1 min, Film UR213984
  • Fredagsstädning på förskolan! Barnen städar gärna själva.
  • Utbildningsradion, 2019, Upp till 5 år, 1 min, Film UR213985
  • Att själv handla varor i mataffären är kul.
  • Utbildningsradion, 2019, Upp till 5 år, 2 min, Film UR213987
  • Det är kul att måla ett fjärilskonstverk själv. Och det blir väldigt fint!
  • Utbildningsradion, 2019, Upp till 5 år, 1 min, Film UR213989
  • Att ta på sig sandaler själv är verkligen inte så lätt!
  • Utbildningsradion, 2019, Upp till 5 år, 1 min, Film UR213991
  • Att breda mackor själv kan vara knepigt när du är liten.
  • Utbildningsradion, 2019, Upp till 5 år, 1 min, Film UR213993
  • Det är viktigt att tvätta händerna och barnen är duktiga på att göra det själva.