• 85 träffar
  • Kunskapsmedia AB, 2020, Från 13 år, 15 min, Film DVD 3970
  • I den här filmen ska vi lära oss om atomer! Vi går igenom vad en atom är uppbyggd av, som protoner, neutroner och elektroner. Vi försöker också förstå hur liten en atom egentligen är - med hjälp av ett exempel med en grapefrukt och en massa blåbär. Vi lär oss begrepp som elektronskal,...
  • Medix Produktion AB, 2020, Från 7 år, 12 min, Film DVD 3899
  • Går det att förklara Big Bang på ett som alla förstår? I den här filmen gör vi det enkelt och tydligt genom att visa hur allt började. För 15 miljarder år sedan inträffade Big Bang. Från ingenting, eller snarare en liten, liten punkt - skedde en gigantisk utvidgning. Punkten blev större...
  • Filmnavet, 2020, Från 6 år, 5 min, Film NK-072
  • I det här klippet lär vi oss mer om jord och dess egenskaper.
  • Solfilm Media AB, 2011, Från 13 år, 14 min, Film DVD 3184
  • Järn använder vi som standardmaterial vid byggnationer, i maskiner, redskap och vardagsprodukter. Men när järn utsätts för luft och fukt påbörjas en spontan kemisk reaktion som förvandlar järnet till rostflagor. I det här programmet undersöker vi varför det händer - vi tittar närmare på...
  • Filmo AB, 2016, Från 12 år, 28 min, Film DVD 3157
  • Förnybara energibärare är både miljövänliga och klimatneutrala då dess reserver inte utarmas. Idag eftersträvas en global förändring av energiframställningen, att vi går ifrån fossila bränslen och kärnklyvning till förmån för förnybara energikällor. Till år 2050 är målet att 50% av...
  • Solfilm Media AB, 2016, Från 13 år, 16 min, Film DVD 3156
  • I det här programmet undersöker vi metallers egenskaper och användningsområden. Vi lär oss hur metaller är uppbyggda och går igenom begrepp som oxidering, alkalimetaller och reaktionsmekanismer. Vi lär oss till exempel vad en valenselektron är och vad en sådan har med aluminium att göra....
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 4 min, Film U104837-06
  • En molekyl är när två eller flera atomer är bundna till varandra. Molekyler kan vara olika stora. Dna är en makromolekyl, men vad betyder det egentligen? Om en molekyl bara har en sorts atom så är det ett grundämne. De molekyler som innehåller olika atomslag kallas för kemiska föreningar.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-03
  • Allt runt omkring oss är atomer. Men vad består en atom av? Vi förklarar vad elektroner, protoner, neutroner och valenselektroner är för något. Hur är en atom uppbyggd och hur många atomer finns i ett sandkorn? Niels Bohr var den person som kom på modellen för hur en atom ser ut.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 10 år, 11 min, Film U103976-19
  • Barn från olika länder gör enkla vardagsexperiment relaterade till naturvetenskap och teknik, lämpliga för mellanstadiet. Fysikaliska lagar, material och fenomen testas. Många experiment går att göra själv, andra bör göras lite mer kontrollerat. Och så finns de stora experimenten som kräver styrka
  • SLI Education, 2015, Från 13 år, 8 min, Film DVD 3027
  • Filmen ger en introduktion till grundämnen. Den galne kemisten utför ett antal experiment som väcker frågan vad var det egentligen som hände? Experiment: 1. Koncentrerad svavelsyra hälls på en fuktad tygbit. Var mycket försiktig! 2. Sockerormen. Se demonstrationsbeskrivning. 3. De...
  • SLI Education, 2015, Från 13 år, 7 min, Film DVD 3026
  • Filmen ger en introduktion till grundämnen. Den galne kemisten utför ett antal experiment som väcker frågan vad var det egentligen som hände? Experiment: 1. Koldioxid hälls över ett brinnande ljus. Koldioxiden är tung och kväver elden. Ett enkelt och säkert försök. 2. Kolsyreis...
  • SLI Education, 2015, Från 13 år, 7 min, Film DVD 3025
  • Filmen ger en introduktion till grundämnen. Den galne kemisten utför ett antal experiment som väcker frågan vad var det egentligen som hände? Experiment: 1. Natrium i vatten. 2. Magnesiumband antänds. Viktigt att ej titta direkt på lågan. 3. Silvernitrat blandas med natriumklorid....
  • SLI Education, 2015, Från 13 år, 5 min, Film DVD 3024
  • Filmen ger en introduktion till grundämnen samt till kemins språk. Den galne kemisten utför ett antal experiment som väcker frågan vad var det egentligen som hände? Experiment: Jodklocka
  • SLI Education, 2015, Från 13 år, 7 min, Film DVD 3023
  • Filmen ger en introduktion till grundämnen. Den galne kemisten utför ett antal experiment som väcker frågan vad var det egentligen som hände? Experiment: 1. En ros som doppats i flytande kväve krossas. Rosen har blivit spröd. Samma sak händer med en plastslang och en mandarin. 2....
  • SLI Education, 2015, Från 13 år, 6 min, Film DVD 3021
  • Filmen ger en introduktion till grundämnen. Den galne kemisten utför ett antal experiment som väcker frågan vad var det egentligen som hände? Experiment: 1. Koppar reagerar med salpetersyra varvid bland annat lustgas bildas. 2. Koppar reagerar med zink och värme.
  • SLI Education, 2015, Från 13 år, 4 min, Film DVD 3020
  • Filmen ger en introduktion till atomer och molekyler. Den galne kemisten utför ett antal experiment som väcker frågan vad var det egentligen som hände? Experiment: 1.Huset som är gjort av en skokartong exploderar. Här används nitrocellulosa som förbränns snabbt. Det bildas bland annat...
  • SLI Education, 2015, Från 13 år, 4 min, Film DVD 3019
  • Filmen ger en introduktion till kemi och ger exempel på hur viktigt det kan vara med kunskap i ämnet. Den galne kemisten utför ett antal experiment som väcker frågan vad var det som egentligen hände? Experiment: 1. Vätgas antänds. 2. Hindenburg brinner.
  • SLI Education, 2015, Från 13 år, 6 min, Film DVD 3022
  • Filmen ger en introduktion till grundämnen. Den galne kemisten utför ett antal experiment som väcker frågan vad var det egentligen som hände. Experiment: 1. Zinkpulver blandas med en blanding av ammoniumnitrat och ammoniumklorid. Reaktionen startar med lite vatten. Här blir det en...
  • Utbildningsradion, 2015, Upp till 5 år, 4 min, Film U104139-28
  • Varför sjunker inte isbitarna i vattnet? Tiggy upptäcker att det finns nåt som kallas för densitet. Detta går att visa på ett snyggt sätt genom att ändra salthalten i en vätska och låta ett rått ägg flyta i den.
  • Utbildningsradion, 2015, Upp till 5 år, 4 min, Film U104139-26
  • Tiggy undrar varför vattnet i havet smakar så salt - man ser ju inget salt. Hon får reda på att man kan trolla fram saltet ur vattnet genom att låta vattnet avdunsta. Och dessutom kan saltvattnet bli en magisk målarfärg.