• 17 träffar
  • Kunskapsmedia AB, 2020, Från 13 år, 15 min, Film DVD 3970
  • I den här filmen ska vi lära oss om atomer! Vi går igenom vad en atom är uppbyggd av, som protoner, neutroner och elektroner. Vi försöker också förstå hur liten en atom egentligen är - med hjälp av ett exempel med en grapefrukt och en massa blåbär. Vi lär oss begrepp som elektronskal,...
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 4 min, Film U104837-06
  • En molekyl är när två eller flera atomer är bundna till varandra. Molekyler kan vara olika stora. Dna är en makromolekyl, men vad betyder det egentligen? Om en molekyl bara har en sorts atom så är det ett grundämne. De molekyler som innehåller olika atomslag kallas för kemiska föreningar.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-03
  • Allt runt omkring oss är atomer. Men vad består en atom av? Vi förklarar vad elektroner, protoner, neutroner och valenselektroner är för något. Hur är en atom uppbyggd och hur många atomer finns i ett sandkorn? Niels Bohr var den person som kom på modellen för hur en atom ser ut.
  • SLI Education, 2015, Från 13 år, 4 min, Film DVD 3020
  • Filmen ger en introduktion till atomer och molekyler. Den galne kemisten utför ett antal experiment som väcker frågan vad var det egentligen som hände? Experiment: 1.Huset som är gjort av en skokartong exploderar. Här används nitrocellulosa som förbränns snabbt. Det bildas bland annat...
  • Filmo AB, 2015, Från 13 år, 53 min, Film DVD 2901
  • Allt omkring oss är uppbyggt av atomer, från kaffekoppen vi dricker ur till våra egna kroppar. Allt omvandlas ständigt; dör och föds på nytt, då jorden varje dag återskapas med 92 grundämnen. Det blir programledaren varse då hans inre atom tar med honom på en fascinerande resa! Och du får ...
  • Utbildningsradion, 2013, Från 16 år, 8 min, Film U103322-11
  • År 1989 tog fysikern Don Eigler en bild som visade att det inte bara är möjligt att avbilda materiens minsta enheter, atomerna. Det går till och med att ta tag i dem, en och en, och flytta dem dit man vill.
  • Kunskapsmedia AB, 2011, Från 13 år, 50 min, Film DVD 2200
  • Idag vet vi att allt runt omkring oss är uppbyggt av 92 grundämnen. Men ända in på 1800-talet trodde man att allt bara bestod av de fyra elementen - jord, eld, luft och vatten. Professor Al-Khalili följer kemins fantastiska utveckling från det att alkemisterna började ifrågasätta...
  • Kunskapsmedia AB, 2011, Från 13 år, 50 min, Film DVD 2201
  • 1800-talets kemister visste inte så mycket om grundämnena - de visste inte ens hur många det egentligen fanns - men de misstänkte att det fanns någon form av mönster och ordning bland dem. Professor Al-Khalili följer deras sökande efter grundämnenas ordning via en rad misslyckade...
  • Kunskapsmedia AB, 2011, Från 13 år, 50 min, Film DVD 2202
  • När forskarna väl hade hittat och ordnat alla grundämnena kom nästa utmaning - att försöka omvandla dem. Professor Al-Khalili avslöjar historiska framsteg och misslyckande i kemisternas kamp för att manipulera och omskapa grundämnena. Han berättar om deras dramatiska genombrott när de ly...
  • Kunskapsmedia AB, 2009, Från 13 år, 15 min, Film DVD 1760
  • I denna film får vi veta mer om den danska fysikern Niels Bohr och hans kvantteori för att beskriva atomen. John Dalton var först med att ge atomen en vetenskaplig betydelse. Därmed kunde kemiska reaktioner beskrivas med siffror. Men med tiden insåg man att atomer inte var hårda, odelbara...
  • InterFilm, 1998, Från 13 år, 15 min, Film DVD 1378
  • När krutet exploderar blir det en häftig reaktion och blixten både hörs och syns på långt håll. Men det finns reaktioner som går mycket mer långsamt och som inte är så dramatiska. T.ex. när järn rostar. Den här filmen handlar om hur atomer sätts samman på nya sätt eller skiljs från...
  • InterFilm, 1998, Från 13 år, 15 min, Film DVD 1428
  • Varför går det att böja järnet när det är varmt? Varför kan en yxa klyva ett vedträ? Och varför går det lätt att såga i is med en motorsåg? I den här filmen undersöker vi hur atomer binds ihop och vilka typer av band, som de har med varandra.
  • InterFilm, 1998, Från 13 år, 15 min, Film DVD 1370
  • Filmen går igenom materiens grundstenar, förklarar vad ett grundämne är och hur sammansatta ämnen kan bildas av grundämnena, likaså vad en molekyl är. Vi får stifta bekantskap med olika föreställningar om materien, med Daltons, Thompsons, Rutherfords och Bohrs teorier och atommodeller....
  • Cinebox Media AB, 2003, Från 12 år, 14 min, Film DVD 1298
  • Allt består av atomer. Men vad består atomerna av? Förr i tiden trodde man att atomen var odelbar. Idag vet man att den är uppbyggd av protoner, neutroner och elektroner. Filmen berättar om hur de mest namnkunniga forskarna kommit fram till atomernas uppbyggnad. Du får lära dig hur period...