• 8 träffar
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213581
  • Vad är atomer och hur är de uppbyggda? Ord och begrepp som förklaras är isotoper, elektroner, protoner, elementarpartiklar och det periodiska systemet.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 4 min, Film U104837-02
  • De flesta grundämnen är metaller, men vad finns det mer för grundämnen? Vad är en valenselektron? Hur är periodiska systemet uppbyggt?
  • Filmo AB, 2015, Från 13 år, 53 min, Film DVD 2901
  • Allt omkring oss är uppbyggt av atomer, från kaffekoppen vi dricker ur till våra egna kroppar. Allt omvandlas ständigt; dör och föds på nytt, då jorden varje dag återskapas med 92 grundämnen. Det blir programledaren varse då hans inre atom tar med honom på en fascinerande resa! Och du får ...
  • Kunskapsmedia AB, 2011, Från 13 år, 50 min, Film DVD 2201
  • 1800-talets kemister visste inte så mycket om grundämnena - de visste inte ens hur många det egentligen fanns - men de misstänkte att det fanns någon form av mönster och ordning bland dem. Professor Al-Khalili följer deras sökande efter grundämnenas ordning via en rad misslyckade...
  • Kunskapsmedia AB, 2011, Från 13 år, 50 min, Film DVD 2202
  • När forskarna väl hade hittat och ordnat alla grundämnena kom nästa utmaning - att försöka omvandla dem. Professor Al-Khalili avslöjar historiska framsteg och misslyckande i kemisternas kamp för att manipulera och omskapa grundämnena. Han berättar om deras dramatiska genombrott när de ly...
  • Filmo AB, 2009, Från 13 år, 16 min, Film DVD 1663
  • De flesta av oss har säkert någon gång sett det periodiska systemet. Men var kommer det ifrån och vad använder man det till? Filmen berättar mer om det periodiska systemet och dess upphovsman. Du får även veta mer om vad som kännetecknar grundämnen, ädelgaser och...
  • InterFilm, 1998, Från 13 år, 15 min, Film DVD 1426
  • Vad är det för skillnad mellan slipat glas och slipade diamanter? Båda är fasta ämnen, genomskinliga och gnistrande, men diamanten är hård och kan skära genom sten medan glaset är bräckligt och lätt går sönder. Filmen visar och förklarar skillnader mellan atomer och atomstrukturer och...
  • Cinebox Media AB, 2003, Från 12 år, 14 min, Film DVD 1298
  • Allt består av atomer. Men vad består atomerna av? Förr i tiden trodde man att atomen var odelbar. Idag vet man att den är uppbyggd av protoner, neutroner och elektroner. Filmen berättar om hur de mest namnkunniga forskarna kommit fram till atomernas uppbyggnad. Du får lära dig hur period...