• 74 träffar
  • ETS Media, 2020, Från 13 år, 44 min, Film DVD 1731
  • Amazonas har en avgörande betydelse för regleringen av temperaturen på vår planet. Den är filmen handlar om kampen för att bevara världens största tropiska regnskog.
  • Filmo, 2020, Från 10 år, 12 min, Film FS 1295
  • Fakta om: Ån berättar om åarnas. älvarnas och flodernas ursprung och nuläge, samt de kemiska och biologiska processerna, som pågår både i och kring vattnet. Dessutom ser vi på åns framtid.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 16 år, 3 min, Film UR216082
  • Ekosystem som skogar, berg och våtmarker gör att vi får ren luft, dricksvatten och mat. Men ekosystemen är känsliga så det är mycket viktigt att vi lever i balans med dem. I slutet får du konkreta tips på vad man kan göra för att bevara ekosystem och bidra till mål 15.
  • Filmo, 2019, Från 13 år, 35 min, Film FS 1237
  • Faktafilm om hav, som i den här filmen tar upp specifika områden ingående om varför de är salta, hur botten ser ut, olika vågtyper samt olika typer av hav.
  • Filmo, 2017, Från 10 år, 44 min, Film FS 1200
  • Inte alla känner sig bekväma med att leva nära rovdjur som vargen. Men hur farliga är egentligen vargarna? Två år har ägnats till att följa en vargflock i hjärtat av Europa.
  • ETS Media, 2019, Från 13 år, 58 min, Film DVD 1694
  • Sötvatten är grunden för allt liv som vi känner det. Efter floden undersöker problemen i vår nutid och katastrofen som kan bli vår framtid. Den är kanske inte så avlägsen som vi vill tro...
  • Solfilm Media, 2019, Från 10 år, 12 min, Film DVD 1674
  • När vi tänker på öken, tänker vi kanske oftast på sand. Men det utgör en väldigt liten del av jordens öknar. Vi lär oss var öknar bildas, skillnaden på torr- och polaröken och vad regnskugga innebär.
  • Solfilm Media, 2019, Från 13 år, 15 min, Film DVD 1678
  • Parasitism är ett speciellt förhållande, som är till den ena organismens fördel, men till den andras nackdel. Genom olika exempel lär vi oss om parasiter, t.ex. göken, misteln och bandmasken.
  • Filmo, 2019, Från 10 år, 12 min, Film FS 1181
  • Naturfilmaren Sune Helénius låter oss upptäcka insjöarnas ursprung och nuläge, samt de kemiska och biologiska processerna som pågår både i och kring vattnet. Se på insjöns framtid som naturresurs.
  • Filmo, 2019, Från 8 år, 12 min, Film FS 1180
  • I filmen Den vita skogen får vi lära oss om trädens liv under vintern. Varför smäller det i skogen vid sträng köld? Vilken uppgift har sockret i de gröna barren?
  • Filmo, 2018, Från 8 år, 12 min, Film FS 1179
  • Nattens mörker lägger sig över skogen. Ligger alla djuren och växterna och sover då? Nä, träden växer. Björkens kvistar slokar samtidigt som paddan och vårtbitaren har något fuffens för sig.
  • HamarkFilm AB, 2019, Från 6 år, 15 min, Film DVD 1659
  • Vad är naturlandskap och kulturlandskap och vad står begreppen för? Filmen tar upp den historiska bakgrunden, betydelsen idag och hur naturen och dess biologiska mångfald påverkas av människan.
  • Swedish Film, 2019, Från 11 år, 91 min, Film FS 1171
  • En dokumentär om ett par som lämnar stadslivet för att med blod, svett och tårar som insats förvandla 80 hektar död mark till ett fruktbart jordbruk, helt och hållet baserat på ekologiskt arbetssätt.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 8 min, Ljud UR213691
  • Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 15: ekosystem och biologisk mångfald. Hur ska vi arbeta för att skapa en artrikedom så att djur och växtliv ska gynnas? Anneli tycker att vi översköter våra gräsmattor och att det skapar problem med den b
  • Solfilm Media, 2019, Från 13 år, 17 min, Film DVD 1632
  • Med Aralsjön som exempel ska vi undersöka vilka konsekvenser våra handlingar får för naturen och våra resurser. Aralsjön var världens fjärde största sjö, i dag finns bara 10 % av sjön kvar.
  • Solfilm Media, 2019, Från 11 år, 12 min, Film DVD 1635
  • I den här filmen går vi igenom ekologins grunder. Vi lär oss om ekosystem och begrepp som biotop, habitat och näringsväv.