• 23 träffar
  • Solfilm Media, 2020, Från 10 år, 12 min, Film DVD 1710
  • I den här filmen lär vi oss bland annat om vad som kännetecknar hav och olika havsområden. Vad innebär överfiskning? Hur fungerar fotosyntesen i havet? Vad är ett randhav? Det ska vi ta reda på.
  • Solfilm Media, 2019, Från 10 år, 14 min, Film DVD 1673
  • Skog är en av jordens största naturtyper och en mycket viktig naturresurs. Vi går bl.a. igenom de olika skikt skogen är uppbyggd av och några olika skogstyper, barrskog, lövskog och regnskog.
  • Filmo, 2019, Från 8 år, 12 min, Film FS 1180
  • I filmen Den vita skogen får vi lära oss om trädens liv under vintern. Varför smäller det i skogen vid sträng köld? Vilken uppgift har sockret i de gröna barren?
  • Filmo, 2018, Från 8 år, 12 min, Film FS 1179
  • Nattens mörker lägger sig över skogen. Ligger alla djuren och växterna och sover då? Nä, träden växer. Björkens kvistar slokar samtidigt som paddan och vårtbitaren har något fuffens för sig.
  • Filmo, 2017, Från 8 år, 12 min, Film FS 1113
  • I Den färgrika skogen får vi veta allt om skogens glada färgskiftningar som mest syns på hösten. Även fotosyntes, nedbrytning och fröbildning förklaras.
  • Cinebox, 2007, Från 11 år, 18 min, Film FS 0969
  • En kyss... En kopp kaffe... Eller väckarklockans ilskna ringande på morgonen... Allt är kemi! Runt omkring oss pågår ständiga kemiska processer, som de flesta av oss aldrig tänker på. Från den komplicerade fotosyntesen, till att vi saltar på maten. Filmen visar hemmets kemi, färgernas...
  • Filmo, 2006, Från 9 år, 4 min, Film FS 0567
  • Växter andas - Utan fotosyntesen skulle det varken finnas växter eller djur på jorden. Det är en livsviktig process som omvandlar energin i solljuset till näring och syre. Filmen förklarar den komplicerade processen så enkelt och lättfattligt som möjligt, anpassad för de lite yngre...
  • Filmo, 2006, Från 9 år, 8 min, Film FS 0565
  • Fotosyntes - Utan fotosyntesen skulle det varken finnas växter eller djur på jorden. Det är en livsviktig process som omvandlar energin i solljuset till näring och syre. Filmen förklarar den komplicerade processen så enkelt och lättfattligt som möjligt, anpassad för de lite yngre...
  • Filmo, 2006, Från 9 år, 4 min, Film FS 0566
  • Bearbetning av glukos - Utan fotosyntesen skulle det varken finnas växter eller djur på jorden. Det är en livsviktig process som omvandlar energin i solljuset till näring och syre. Filmen förklarar den komplicerade processen så enkelt och lättfattligt som möjligt, anpassad för de lite...
  • Cinebox, 2017, Från 13 år, 31 min, Film FS 0017
  • Mer än 70 procent av jordklotet täcks av vatten. I hav, sjöar och vattendrag lever mikroskopiska organismer och de allra största växterna. Alla räknas de som alger. Med hjälp av solenergi producerar de näring och syre till sig själva och till djur och människor. De har därför stor...
  • Cinebox, 2008, Från 9 år, 14 min, Film FS 0408
  • Vill du bli smartare? Är du nyfiken på allt mellan himmel och jord? I så fall är serien Vetenskapslådan något för dig.Den förklarar vad, hur och varför på ett sätt så att alla kan förstå, både stora och små! Den gröna världen I olika miljöer växer olika typer av växter. Här presenteras...
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-18
  • Alla levande organismer är uppbyggda av celler, men vad är en cell? Hur många celler finns i en människokropp? Vad för funktion har cellen och hur hänger den ihop med fotosyntesen? Vad är det för skillnad på en djurcell och en växtcell?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-11
  • Kolhydrat är samlingsnamnet på olika sockerarter och är en viktig energikälla. Kolhydrater finns till exempel i bröd, pasta, potatis, grönsaker och frukt. I kroppen omvandlas glukos till energi som vi behöver för att kunna röra oss, tänka och hålla värmen. Hur ser en glukosmolekyl ut? Och varifrån
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 18 min, Film U104589-07
  • Vad är fotosyntes, och vad betyder det att energi inte kan skapas eller förstöras? Alicia får en utmaning som tänjer på hennes fysiska gränser. Energin är slut, men med lite energipåfyllning som kommit till av fotosyntesen är hon på banan igen. På en skrot får de testa den enorma maskinen med elekt
  • Filmo, 2015, Från 13 år, 23 min, Film DVD 1174
  • John Watt är en nyfiken vetenskapsman! Med hjälp av senaste rön vill han få oss att lära oss mer och samtidigt upptäcka tjusningen med NO-ämnena. Att skapa ett hållbart samhälle är en av vår genera
  • Filmo, 2006, Från 13 år, 18 min, Film DVD 0105
  • En av kolatomerna i din hud kan mycket väl ha varit en del av en brontosaurus för miljoner år sedan. Både kol och kväve är några av de viktigaste beståndsdelarna hos djur och människor - vi behöver ständig förvandling för att överleva. Filmen skildrar de nödvändiga kretsloppen hos kväve...
  • Filmo, 2006, Från 12 år, 25 min, Film DVD 0230
  • Utan fotosyntesen skulle det varken finnas växter eller djur på jorden. Det är en livsviktig process som omvandlar energin i solljuset till näring och syre. Filmen förklarar den komplicerade processen så enkelt och lättfattligt som möjligt, anpassad för de lite äldre eleverna. Filmen är...
  • Kunskapsmedia, 2007, Från 11 år, 14 min, Film DVD 0251
  • I det här programmet utforskas de vetenskapliga teorier som ligger bakom olika förklaringar till jordens uppkomst. Fascinerande animationer illustrerar förhållandena på den unga jorden, vilka senare ledde till att liv uppstod här. Tyngdpunkten ligger på det första livets livsmiljö och egen...